Zakarpacki zeolit

Zeolitu jest znanym adsorbentem mikotoksyn, metali ciężkich oraz wirusów, zwalcza drobnoustroje. Wprowadzamy nasz produkt pod nazwą ZEOLIT na rynek Polski jako suplement diety, który może być wykorzystywany do produkcji pasz.

Od kilku lat nieprzerwanie nasze przedsiębiorstwo realizuje dostawy zeolitu na teren Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy i Białorusi dla różnych odbiorców. Od kilku lat zeolit znajduje zastosowanie w produktach takich renomowanych producentów jak: Royal Canin, Probio Paweł Benedykciński, Agropol, Ekoplon i inni. Naszym celem jest nawiązanie długotrwałej i owocnej współpracy z Państwa Firmą. Posiadamy własne zaplecze magazynowe i jesteśmy w stanie dostarczyć każdą ilość towaru we wskazane przez Państwa miejsce w Polsce. Posiadamy odpowiednie atesty PZH. Nasze produkty otrzymały szereg wyróżnień i nagrody na targach w Polsce.

Zeolit można stosować do produkcji pasz treściwych, dodatków mineralnych i premiksów. Zeolit stosowany, jako składnik do produkcji pasz stanowi idealne rozwiązanie dla poprawy zdrowotności zwierząt i ptaków hodowlanych. W niekorzystnych warunkach (nadmierna wilgotność, wahania temperatury) mogą powodować środowisko gdzie rozwijają się pleśnie na roślinach uprawnych jako grzyby patogenne (Fusarium) lub w składowanych paszach i mieszankach jako saprofity (Aspergillus, Penicillium). Wytwarzają one metabolity toksyczne zwane mikotoksynami, powodując u zwierząt mikotoksykozę. Częściowego zneutralizowania negatywnych skutków mikotoksyn w takich paszach można dokonać przy pomocy detoksykantów. Właśnie w tych warunkach odnajduje swoje miejsce zeolit (klinoptylolit). Działanie zeolitu zachodzi głównie w przewodzie pokarmowym i polega na odłączeniu mikotoksyny od cząstki paszy i jej absorpcji, a następnie wydaleniu z kałem. Zeolit wykazują także właściwości wiązania amoniaku w jelicie cienkim.

Również dodawanie zeolitu daje nam finansowe korzyści, tak jak w obecnej sytuacji wzrostu cen na zboża paszowe dodawanie około 4% zeolitu do mieszanki paszowej powoduje zmniejszenie kosztów związanych z zakupem zboża o 15% ponieważ możemy zastąpić część zboża zeolitem oraz uzyskać następujące korzyści:

Kury brojlery wzrost wagi 5-10 %, zmniejsza się śmiertelność 1-2 %

Kury nioski większa ilość jajek o 3-5 %

Bydło zmniejsza się śmiertelność wśród cieląt o 10 %, średni przyrost wagi w ciągu roku 5-12%, większa wydajność mleka o 5-8%.

Świnie przyrost wagi 6-10 %, rodzi się więcej o 5% świnek.

Należy podkreślić, że w pomieszczeniach, w których odchowywano zwierzęta otrzymujące w paszy 3-4% zeolitu odnotowano o od 12% do 16% niższe stężenie amoniaku, co wywarło również korzystny wpływ na lepszą kondycję zdrowotną tych zwierząt. Stwierdzono także, że wraz ze wzrostem zawartości zeolitu w mieszance malało stężenie amoniaku w budynkach warchlakarni.

Najważniejsze właściwości Zeolitu:

 • Wpływa na wyższą wydajność opasu i tuczu oraz lepszą jakość mięsa.
 • Powoduje stymulację odporności nieswoistej.
 • Wspomaga procesy detoksykacji, absorbuje szkodliwe metabolity, jako aktywny jonit adsorbujący współdziała w usuwaniu z organizmu szkodliwych produktów na zasadzie wymiany jonów.
 • Absorbuje amoniak, jony amonowe i inne związki zawierające azot, co wpływa na obniżenie ich poziomu w moczu i we krwi, działa antyodorowo.
 • Jako produkt naturalny jest całkowicie bezpieczny, wydalany z organizmu w niezmienionej postaci,
 • Nie wchodzi w reakcje z komponentami pasz.

Zeolit sprawdza się jako ściółka. Dzięki swej budowie kanałowej i dużej powierzchni właściwej produkt ten wykazuje duże powinowactwo do wiązania gazów, które są źródłem nieprzyjemnych zapachów. Gazy wiązane są w sposób stały, a produkt końcowy jest nieszkodliwy dla środowiska. Zastosowanie zeolitu czyni uciążliwe procesy niemal bezwonnymi, a atmosferę przyzakładową wolną od odorów.

Nieprzyjemny zapach, pochodzący z pomieszczeń dla bydła i pomieszczeń gdzie przechowywany jest pomiot, można neutralizować drogą zastosowania naturalnych zeolitów.

Naturalny zeolit likwiduje nieprzyjemny zapach dzięki wzmożonej adsorpcji oraz sposobności zamiany jonów. Oprócz tego, zeolit adsorbuje wodę i wykorzystuje się jako środek suszący.

 

Zeolit w systemie oczyszczania wody i ścieków:

ZEOLIT jest naturalnym mineralnym zaliczanym do grupy glinokrzemianów. Jego szkieletowa konstrukcja zapewnia unikatowe właściwości molekularno-sitowe, sorpcyjne i jonowymienne, które znalazły swoje miejsce w oczyszczaniu wody i ścieków.

Zeolit cechuje się szerszym zasobem specyficznych cech fizykochemicznych, jak: wysoka pojemność sorpcyjna i jonowymienna, selektywność jonowymienna, zdolność molekularno-sitowa, aktywność katalityczna (szczególnie w formie wodorowej) oraz termostabilność strukturalna w temperaturach do 700-750°C, które to właściwości są wykorzystywane w wielu dziedzinach współczesnej techniki. W praktyce najczęściej stosowanym zeolitem w oczyszczaniu wody jest klinoptylolit, jako że posiada doskonałe właściwości pod względem wymiany jonowej, adsorpcji, stabilności i trwałości struktury.

Oczyszczanie i uzdatnianie wody pitnej

Zeolit doskonale sprawdza się w procesach filtracji jako złoże w domowych filtrach do oczyszczania wody. Poprawia jakość oczyszczonej wody, skutecznie usuwa jony amonowe, oraz zmiękcza wodę jednocześnie poprawiając jej pH. Może być stosowany do mechanicznego oczyszczania jak i biologicznego oczyszczenie, ponieważ wspomaga rozwój baterii, które wspomagają utlenianie się NH3 i NO3.

Oczka wodne, stawy kąpielowe oraz hodowlane

Zeolit jest doskonałym złożem filtracyjnym, który sprawdza się w warunkach gdzie występuje duże stężenie amoniaku. Którego źródłem są zazwyczaj resztki pokarmu ryb, jak również ekskrementy. Zeolit klaruje wodę oraz zapobiega rozmnażaniu się glonów. Przy wykorzystaniu zeolitu jako złoża filtracyjnego trzeba pamiętać, że najlepiej sprawdza wtedy, kiedy woda przepływa przez system filtracyjny.

Baseny, akwaria

Wielu firm obsługujących baseny stosuje zeolit jako wkład filtracyjny, co daje wiele oszczędności finansowych w wymianie i recyrkulacji wody. Zeolit dość łatwo regeneruje się jak również nakład finansowy związany z tym procesem jest o wiele niższy niż przy innych złożach. Zeolit również znalazł swoje miejsce wśród wielu producentów filtrów akwariowych również miłośników i hodowców ryb. Zeolit można zastosować jako złoże na dno akwarium bądź jako wkład w systemach filtracyjnych do mechanicznego oraz biologicznego oczyszczania wody. Zapewnia równowaga biologiczną w akwarium, wspomaga wzrost roślin akwariowych. usuwa trujące dla ryb substancje takie jak: amoniak i fosforany, zmniejsza ilość szkodliwych substancji w wodzie.

Oczyszczanie wody i ścieków

Naturalny zeolit jest ekologicznie bezpiecznym materiałem filtrującym i zmiękczającym wodę. Ponadto, poprzez wymianę jonową, wykazuje doskonałe właściwości usuwania wapnia, żelaza, manganu oraz amonu.

ZEOLIT okazał się skutecznym materiałem usuwającym z roztworów wodnych m.in.:

 • Azot amonowy,
 • Metale ciężkie i alkaliczne,
 • Pierwiastki promieniotwórcze,
 • Twardość wody,
 • Związki chloroorganiczne (THM),
 • Zanieczyszczenia olejowe i ropopochodne.

Zeolit jako naturalny minerał otrzymał atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (Nr HK/W/0378/01/2008), potwierdzający jego przydatność w poprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w procesach filtracji na stacjach uzdatniania wody.

Opakowania: worki 25kg, 1t Big-bag.

Andalusia Sp z o.o.

ul. Solec 81B, lok. A-51

00-382 Warszawa

NIP: 107-00-06-379

REGION: 140853085

 

Nasze marki

Prezent dla Kota

Zakarpacki Zeolit

Formularz kontaktowy

token
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij